Logotyp på utskrifter

DiVOS

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2018/00185
Projektägare
Lidköpings kommun
Projektnummer
2018/00452
Planerat antal deltagare
3386
Projektperiod
2019-04-01-2021-03-31
Total projektbudget
10 089 257 kr
Beviljat ESF-stöd
6 726 598 kr
Kontaktperson
Margareta Ejdestig
E-post
Margareta.Ejdestig@lidkoping.se

Sammanfattning

Vård- och omsorgssektorn i Skaraborg står inför stora utmaningar i framtiden. Kommunerna i Skaraborg har ett behov av att bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg. För de personer som arbetar inom sektorn kommer kraven från arbetsgivare på digital kompetens att öka i framtiden.För att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden vill ett antal kommuner i Skaraborg genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt kring digitalisering riktat till anställda.

Projektet ska utbilda ett antal digitaliseringsambassadörer. Dessa ambassadörer ska med stöd av ett videobibliotek med föreläsningar leda dialogbaserade utbildningar på arbetsplatsträffar. Utbildningarna ska anpassas avseende nivå och innehåll beroende deltagarna och deras behov.