Logotyp på utskrifter

DiREKT

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2017/00544
Projektägare
Västra Götalandsregionen
Projektnummer
2018/00012
Planerat antal deltagare
1260
Projektperiod
2018-06-01-2020-05-31
Total projektbudget
10 110 982 kr
Beviljat ESF-stöd
6 772 788 kr
Kontaktperson
Kerstin Hinz
E-post
kerstin.hinz@vgregion.se

Sammanfattning

Region och kommuner i Västra Götaland har tillsammans närmare 70 000 anställda inom vård och omsorg. Det är en stor grupp som saknar en gemensam digital bas att står på. Samtidigt är digitalisering avgörande för vidare utveckling och anpassning till framtidens vård. Genom projektet DiREKT (Digital regional kompetensutveckling) får deltagande kvinnor och män stärkt kompetens inom digitalisering och därigenom en stärkt ställning på arbetsmarknaden. Projektet skapar och utvärderar även en struktur på vilken framtida omfattande digitala utbildningar kan vila på. Under aktiviteterna i DiREKT kommer det att blandas personal från sjukhusvård, primärvårdsaktörer och den kommunala vården för att också stimulera en ökad informell horisontell dialog.