Logotyp på utskrifter

DIGAD

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2018/00253
Projektägare
Region Västerbotten
Projektnummer
2018/00471
Planerat antal deltagare
988
Projektperiod
2019-01-02-2021-06-30
Total projektbudget
11 924 540 kr
Beviljat ESF-stöd
5 604 772 kr
Kontaktperson
Andreas Skog
E-post
andreas.skog@regionvasterbotten.se

Sammanfattning

DIGAD, Digital kompetens för administrativ personal i Västerbotten
Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom kommunal administration samt att stärka organisationens förmåga att leda och genomföra digitalt förändringsarbete. Digitaliseringen är en stark förändringsfaktor i samhället och personal inom offentlig förvaltning behöver utveckla sin digitala kompetens för att vara relevanta på arbetsmarknaden och för att kunna vara medskapande i den digitala transformation som offentlig sektor står inför.

Projektet kommer att analysera behovet av digital kompetens både på en individuell nivå och i form av en modell där utfallet av aktiviteter kan utvärderas utifrån indikatorer i en så kallad effektkedja. Utbildningsinsatsen berör personal i femton mindre kommuner i Västerbottens och Norrbottens län. Lärresurserna som produceras och används i projektet kommer att vara webbaserade, öppna och tillgängliga för alla.

En ökad digital kompetens ger den enskilde medarbetaren föutsättningar för professionell utveckling och förmåga att bidra till en innovativ kommunal förvaltning som i sin tur kan säkra framtidens välfärd genom att använda digitaliseringens möjligheter.
Text ska klistras in...