Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Baspaket språk och integration

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2017/00316
Projektägare
Sundsvalls kommun
Projektnummer
2017/00433
Planerat antal deltagare
1000
Projektperiod
2018-03-01-2020-07-31
Total projektbudget
6 108 864 kr
Beviljat ESF-stöd
4 581 900 kr
Kontaktperson
Monica Nyholm
E-post
monica.nyholm@sundsvall.se

Sammanfattning

Flyktingkrisen 2015 har medfört stora utmaningar för Sundsvalls kommun. Medarbetarna möter nya människor med annorlunda kulturell bakgrund i sitt arbete och efterfrågar kunskap om den nya målgruppen, samtidigt som flera rekryteringar avbryts på grund av att de sökande saknar viktiga kvalifikationer. Sundsvalls kommun vill därför utveckla och genomföra en utbildning för hela kommunen för att säkerställa bemötandet av nyanlända och den framtida kompetensförsörjningen. Baspaketet ska även säkerställa att mångfalden efterlevs inom kommunkoncernen.

Det övergripande målet för projektet är att få högre sysselsättning för gruppen nyanlända och utrikes födda inom den kommunala verksamheten genom kompetensutveckling av medarbetare. Projektet har tre delmål: Ökad kunskap och förståelse för gruppen nyanlända hos medarbetare inom Sundsvalls kommun, Ökad kunskap om lagstiftning, mänskliga rättigheter, diskriminering hos medarbetare inom Sundsvalls kommun samt Ökad kunskap om hur nyanlända stärker verksamheten hos medarbetare i Sundsvalls kommun. Dessa delmål ska uppnås genom två utbildningspaket – det allmänna utbildningspaketet Baspaket språk och integration där samtliga medarbetare och förtroendevalda kan delta i samt Partnerbaspaketen som är specialanpassade utifrån verksamheterna hos projektets partners Barn och utbildning, Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Koncernstaben, Kultur och fritid, Servicecenter och Socialtjänsten.