Logotyp på utskrifter

#AttraktivIndustri

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2018/00037
Projektägare
Eksjö kommun
Projektnummer
2018/00293
Planerat antal deltagare
250
Projektperiod
2018-11-01-2021-10-31
Total projektbudget
5 540 765 kr
Beviljat ESF-stöd
5 540 765 kr
Kontaktperson
Marie Brask
E-post
marie.brask@eksjo.se

Sammanfattning

Projekt ska arbeta med kompetensutveckling av befintlig personal hos företag inom tillverkningsindustrin i Eksjö kommun, Vetlanda kommun, Sävsjö kommun och intilliggande kranskommuner. Projektet ska kunna bidra till att stärka de medverkande företagen och dess anställdas ställning på arbetsmarknaden och därmed bidra till fortsatt utveckling, tillväxt och attraktivitet i området. Projekten ska också bidra till att bryta det traditionella könskontraktet på arbetsmarknaden och verka för jämställdhet och icke-diskriminering för att skapa bättre underlag för rekrytering och matchning på arbetsmarknaden. Projektet har som kortsiktigt mål de medverkande individerna utvecklas genom att de får utbildning som leder till kompetensutveckling inom områden som är prioriterade hos arbetsgivare inom den bransch och regionen där individerna är verksamma. På lång sikt ska projektet bidra till strukturella förändringar på arbetsmarknaden i region där anställda har en högre kompetensnivå, och tillgången till kvalificerad personal har ökat genom minskad diskriminering och könssegregering på arbetsmarknaden.