Logotyp på utskrifter

Anbud klusterutvärdering, yrke

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2018/00167
Projektägare
Oxford Research AB
Projektnummer
2018/00172
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2018-04-01-2020-08-31
Total projektbudget
890 000 kr
Beviljat ESF-stöd
890 000 kr
Kontaktperson
Ylva Grauers
E-post
ylva.grauers@oxfordresearch.se

Sammanfattning

Klusterutvärdering, yrkesutbildning