Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

ResursCentrum

Sysselsättning och finanskris berör många människor, företag och organisationer. Utslagning och marginalisering är några effekter. Svenska Kyrkan vill vara en positiv och öppen plats i det här sammanhanget. I Luleå Stift har kyrkan drivit projektet ”ResursCentrum” för att kunna ta emot kvinnor och män, unga och gamla, som står utanför arbetsmarknaden.

 Katarina Wuopio

Katarina Wuopio tror på ökat samarbete mellan kyrkan och organisationer som arbetar mot utanförskap. (foto:Håkan Sjunnesson)

 

Medarbetare och chefer inom Luleå stift har bristande kompetens avseende mångfaldsarbete och utanförskapsfrågor. Projektet ska stärka församlingarna i att vara väl fungerande arbetsplatser fria från diskriminering där likabehandling och tillgänglighet främjas.

 

- Kyrkan vill bidra praktiskt till att människor utanför arbetsmarknaden får jobb.  Alla människors lika värde är den människosyn som Svenska kyrkan vill omsätta i praktisk handling på arbetsplatserna och i samhället säger projektchefen Katarina Wuopio.

Olika arenor i samhället

Det handlar om att öppna portarna för att släppa in människor, men också att kyrkan finns där människor är, på olika arenor i samhället tillsammans med andra samhällsaktörer. Totalt kommer över 500 personer att ha genomgått olika former av kompetensutveckling i projektet.

 

Tillvägagångssättet för den här stora satsningen är att samarbeta brett med arbetsgivarorganisationen, fackliga organisationer, folkhögskolor, kommunen och arbetsförmedlingen. Nästan alla församlingar i Luleå stift är med i projektet, 47 av stiftets 57 församlingar.

 

- Det har varit ett intensivt informations- och kommunikationsarbete. En informationsstrategi som har varit framgångsrik är ett uppsökande, dialogiskt förhållningssätt. Det räcker inte att skicka inbjudningar via e-post, man måste vara ute på arbetsplatserna och skapa ett engagemang för frågorna, berättar Katarina Wuopio.

Arbetsförmedlingens kampanj

En viktig del av kurserna handlar om arbetsmiljö och tillgänglighet. Utbildningen kring arbetsmiljö och förändringsarbete har studieförbundet Sensus ansvar för.

 

Inslag i utbildningen är riskmedvetenhet, förebyggande arbete och stödjande förhållningssätt. Inte minst är det viktigt i förändringsprocesser att förebygga oro och ohälsa genom att se att alla medarbetare ”är med på tåget”. I projektet finns också kopplingar till Arbetsförmedlingen kampanj ”Se kraften” som syftar till att öka anställning av personer med funktionsnedsättningar.

 

En annan utbildningsdel är social ekonomi och socialt företagande som Sunderby folkhögskola står bakom. Svenska kyrkans medarbetare kan bidra till att främja socialt företagande där det finns plats för alla människor oavsett bakgrund eller svårigheter.

 

- Utbildningarna har varit välbesökta och många innovativa idéer har vuxit fram om hur man kan gå vidare i ett lokalt sammanhang. Svenska kyrkan är en del av den sociala ekonomin i samhället men sociala företag har vi liten kunskap om, säger Katarina Wuopio.

 

Styrgruppen har förstärkts för att skapa större förändringskraft. Arbetsförmedlingen i Luleå och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ingår nu i ledningen för projektet. Ledningen för stiftet har hela tiden varit engagerad i projektet och borgar för att organisationen ska ta sig an nya metoder, attityder och arbetssätt.

 

- Jag tror vi har startat en process där andra aktörer har ökade förväntningar på Svenska kyrkan. Nu gäller det att leva upp till dessa förväntningar och fortsätta öppna portarna! 

Läs mer

Projektbanken