Logotyp på utskrifter

Hälsosam tillväxt

Med hög konkurrens, även inom det egna företaget, spelar personalens välbefinnande allt större roll för effektiviteten. Projektet Hälsosam tillväxt kompetensutvecklar de anställda inom hälsa för att öka produktiviteten på laboratorieföretaget Eurofins.

 

 Laboratorieföretaget Eurofins

(Bildtext:) Laboratorieföretaget Eurofins satsar på att kompetensutveckla sin personal inom hälsa. Foto: Eurofins

 

– Vi hade aldrig tänkt tanken på att söka EU-pengar, det var en ren tillfällighet, säger Ingrid Fasth som är projektledare för Hälsosam tillväxt, ett projekt som verkar inom laboratorieföretaget Eurofins olika bolag runtom i Sverige.

Med en friskvårdsutbildning i bagaget framhöll hon redan när hon började jobba på Eurofins, att hon ville inkludera hälsofrågor i sitt jobb.

 

– Företag tycker ofta att hälsofrågor är viktiga, men åtgärderna ska helst inte kosta något. Under flera år kämpade jag, men när vi blev uppköpta av ett franskt bolag fick vi en ny VD som var på exakt samma spår som jag – medarbetare med god hälsa är produktiva medarbetare.

 

– I slutändan har detta jättestor betydelse för effektiviteten och produktiviteten på företaget. Vi räknar med att det blir ett effektivitetsbortfall på ungefär 10 procent per person som befinner sig i en riskgrupp. De är på jobbet varje dag, de jobbar sina åtta timmar, men de orkar inte prestera hundraprocentigt.

 

Ökade effektivitetskrav

Sedan Eurofins blev uppköpta finns konkurrensen även inom det egna företaget. För att företaget ska kunna vara kvar i Sverige måste de öka sin produktion, och det ska de göra genom att förbättra personalens hälsa.

 

– Man investerar i nya maskiner hela tiden, varför inte investera i människor? frågar sig Ingrid Fasth och berättar att all medarbetare på hela företaget blir erbjudna att gå igenom en hälsoscreening per år. Vid senaste screeningen deltog 97 procent.

 

Riskgrupper får hjälp

Personalen svarar på sju hälsorelaterade frågor, mäter sitt BMI och gör ett konditionstest. Den senaste screeningen visade att hälften befann sig i en riskgrupp, de hade ett ”avvikande” värde. Det kan exempelvis vara BMI, tobaksanvändning, lågt konditionsvärde, upplevd stress.

 

– De som är i en riskgrupp erbjuds individuell hjälp, säger Ingrid Fasth.

 

Hon jobbar på miljöavdelningen tillsammans med ungefär 140 andra personer. Av dem har 18 erbjudits tobaksavvänjning, 20 viktminskningsprogram och 30 någon annan typ av coachning. Hälsosam tillväxt har skapat särskilda projektteam.

 

De består av bland annat ledningsfunktioner, skyddsombud och fackliga representanter. De utbildas i att tänka i nya banor, även på de mjuka värdena på en arbetsplats. Sedan diskuterar avdelningscheferna frågorna med sina anställda.

 

Exempelvis hade en grupp kommit fram till att en tydligare produktionsplanering skulle gynna just deras område. De efterfrågade tydligare rutiner och ledning och menade att just avsaknaden av detta påverkande deras hälsa negativt.

 

– Det är det som är själva kompetensutvecklingen. Att förstå vad som påverkar hälsan, både på arbetsplatsen och i privatlivet, men också att få redskapen att hantera sina hälsoproblem.