Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Dalalyft

Stora företag som flyttar tillbaka, flera näringar som utvecklas och tätt småföretagande. Dalarnas framtid kan se ljus ut, men generationsväxlingen står för dörren och kompetensen saknas ibland. Projektet Dalalyft vill bryta en trend med låg kompetensutveckling och skapa ett ökat lärande i småföretagen.

 

 Projekt Dalalyft 

Projekt Dalalyft vill få småföretagen att satsa på alla anställdas kompetensutveckling i företaget.

 

– Tillsammans med Norrbotten har vi den äldsta befolkningen i landet, många går i pension inom de närmsta tio åren och vi har inte ungdomar som kan ersätta den arbetskraften.

 

Projektledaren för Dalalyft, John Quick, beskriver en situation där besöksnäringen i Dalarna ökar, gruvindustrin expanderar och stora företag som ABB och Spendrups flyttar hem.

 

– Det kräver massor av folk som vi inte har. Och de vi har, har ofta fel utbildning. Samtidigt är kompetensutveckling traditionellt sett lågt prioriterat i länet. 

Anpassade utbildningar

95 procent av Dalarnas drygt 18.000 företag är solo- eller mikroföretag, det vill säga att de har färre än nio anställda. För att Dalarna ska kunna möta de utmaningar de står inför måste företagen, och därmed deras anställda, utvecklas. Länets vuxenutbildning, Dalawux, genomförde en rad ESF-analyser av företagens kompetensutvecklingsbehov och projektets kursutbud utgår i grunden från dessa tidigare analyser.

 

– Utbildningarna täcker ämnen som ekonomi och marknadsföring, men även hur företagen kan använda sig av till exempel Facebook. Det som skiljer oss är att vi anpassar utbildningarna efter deltagarnas önskemål om nivå och genomförande i tid och rum, säger John Quick.

Helhetstänk kring lärande

270 företag och 885 anställda deltar i dag i Dalalyft, som ägs av Västerbergslagens utbildningscentrum och har Dalawux som paraplyorganisation. Projektet spänner över Dalarnas femton kommuner. Kraven på de deltagande företagen är att de inte har mer än nio anställda och har varit verksamma i minst ett år. För 1000 kronor får de kompetensutveckla hela sin personal.

 

– För små företag är ofta tiden avgörande, samtidigt vill vi skapa ett helhetstänk kring lärande i organisationerna. Därför bygger vi ofta utbildningen i moduler så att de anställda exempelvis kan läsa lite ekonomi detta år och lite marknadsföring nästa, säger John Quick.

 

Han menar att ett lärande lättare skapas i organisationen om deltagarna inte ser utbildningen som en engångsinsats.

Täta samarbeten

Helhetstänkandet återkommer på flera nivåer. Projektet jobbar tätt tillsammans med Dalawux och andra projekt i länet, men även med Region Dalarna som har i uppdrag att utveckla en struktur för kompetensutveckling för företagen i Dalarna.

 

– Allt vi gör har ett tänk i det större perspektivet, vi tror på samarbete och att dela med sig av fungerade metoder. Undan för undan fasar vi över metoder till Dalawux som en del av implementeringen av projektet, säger han.

Läs mer

Projektbanken: http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Norra-Mellansverige/Dalalyft/