Logotyp på utskrifter

Ung i Gävleborg - ungdomarna

Unga i Gävleborg – ungdomarnas egna berättelser (2:41 minuter), rakt på sak berättar de om på vilket sätt projektet har hjälpt dem framåt i livet, mot sina mål.