Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

38 miljoner kronor till kompetensutveckling i Stockholmsregionen

29 maj 2020

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet nu ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade anställda. I region Stockholm beviljas två projekt till en sammanlagd summa om cirka 38 miljoner kr.

Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att främja sysselsättningen i EU och stärka den svenska arbetsmarknaden. Situationen på svensk arbetsmarknad där pandemin lett till stora varsel och permitteringar gjorde att regeringen i april beslutade att omfördela 300 miljoner kronor till en omedelbar utlysning. I en unikt snabb process har Svenska ESF-rådet med stöd av de regionala strukturfondspartnerskapen kunnat besluta om att finansiera sammanlagt 22 nya projekt i hela landet. 

 

– I en kris måste alla hjälpas åt och det känns bra att vi idag kan lämna besked som innebär att 25 000 personer som fått tuffa besked om permittering eller varsel ges en möjlighet att utveckla sin kompetens. De här projekten har tagits fram i imponerande fart och de första kommer att starta redan på måndag, säger Lars Lööw, generaldirektör för Svenska ESF-rådet.  

 

I Stockholmsregionen är det två projekt som beviljats medel. 

  • Projektet “Ett steg på vägen” riktar in sig mot de hårt drabbade branscherna hushållsnära tjänster och beställningstrafik där 500 medarbetare ska ta del språkutvecklande insatser och kompetensutveckling med bäring på digitala arbetssätt.  
  • Projekt Växtkraft Södertörn riktar in sig mot anställda, varslade och permitterade anställda inom branscherna handel, besöksnäring samt de kulturella och kreativa näringarna. Projektet ska omfatta 500 personer och har tilldelats 18 miljoner kronor. 

 

– Coronapandemin slår extremt hårt mot både välfärden och näringslivet. Alla insatser som kan underlätta för företag och branscher är betydelsefulla och därför är det glädjande att vi kan bidra för att underlätta situationen i den nuvarande krisen, säger Charlotte Broberg, ordförande i strukturfondspartnerskapet Stockholm

 

För mer information:
Jenny Glumoff, Svenska ESF-rådet

Jenny.glumoff@esf.se 

073-50 42 664