Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Workshop - ”testa på att arbeta makroregionalt” med genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen

7 december 2020, kl. 9:30 - 14:00

Makroregionala strategier erbjuder ett strategiskt ramverk för samarbete transnationellt, tvärsektorielltoch baserat på flernivåsamverkan. Det är många myndigheter och organisationer som är involverade igenomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och kretsen av engagerade växer.

 

Mer information hittar du här

 

Seminarium 18 november - ny handlingsplanen att stödja genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen

 

De båda arrangemangen är tätt kopplade till varandra. Vi föreslår därför att man deltar i båda. Dessa två program genomförs inom ramen för HA Capacity, en stödstruktur för de aktörer somgenomför Strategin där Svenska institutet och Föreningen Norden är svenska partners. Dessutom är följande myndigheter medarrangörer: Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet samt Universitets- och Högskolerådet. 

 

Seminariet är upplagt så att det både ska fungera som en introduktion till er som är nya och en uppdatering av det som sker i strategin för er som varit med ett tag. Programmet innehåller en uppdatering av det som sker i strategin när det gäller förankring i de nya strukturfondsprogrammensamt kopplingen mellan strategiskt utvecklingsarbete i medlemsländerna och i strateginstransnationella processer.