Logotyp på utskrifter

ALMEDALEN: Vilken är Europeiska socialfondens roll på framtidens arbetsmarknad för unga i Sverige?

1 juli 2019, kl. 8:00 - 8:50

Arbetsförmedlingen har fått minskade resurser, men har tills vidare kvar sitt ansvar för jobbmatchning. Vilken blir Socialfondens roll på en arbetsmarknad där roller och aktörer förändras, samtidigt som vi står inför ett kompetens- och konjunkturskifte?


När sysselsättningsinitiativet för unga avslutades 2018 hade det inte bara bidragit väsentligt till att minska ungdomsarbetslösheten, utan hade också haft oväntad påverkan på deltagande organisationers arbetssätt. Flera av projekten bidrog till en spännande organisationsutveckling, bland annat genom att många av projekten blev en del av ordinarie verksamhet. Är det dags att sluta med innovativa och metodutvecklande socialfondsprojekt och i stället bara fokusera på projekt som implementerar välbeprövade befintliga metoder?


Medverkande:
Lars Lööw, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet
Annika Rosing, Moderator, Svenska ESF-rådet