Logotyp på utskrifter

12/2 - Utbildning i förändringsteori

Utbildning i förändringsteori för sökande inom bägge programområden.

 

Utbildningen om förändringsteori är till för organisationer som menar söka stöd för projekt inom såväl programområde 1 (PO1 - kompetensförsörjning av anställda) som inom programområde 2 (PO2 - Ökad övergång till arbete för personer utanför arbetsmarknaden).

 

Inför utbildningen behöver ni ha tagit fram en projektidé. Ju tydligare problembild ni har med er, som ni vill att projektet ska arbeta med, desto bättre är det.

 

I utbildningen får man verktyg att arbeta fram projektets förändringskedja från identifierat problem till förväntade effekter.

 

Tid: Onsdag den 12/2 kl. 08.30-12.00

Plats: Svenska ESF-rådet, Västgötagatan 5, Stockholm.

Antal lediga platser: 25
Namn*
Organisation*
E-post*
Särskilda krav på tillgänglighet
Övrigt