Logotyp på utskrifter

Seminarium - ny handlingsplan för att stödja genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen

18 november 2020, kl. 9:30 - 12:00

Seminariet är upplagt så att det både ska fungera som en introduktion till er som är nya och en uppdatering av det som sker i strategin för er som varit med ett tag. Programmet innehåller en uppdatering av det som sker i strategin när det gäller förankring i de nya strukturfondsprogrammen samt kopplingen mellan strategiskt utvecklingsarbete i medlemsländerna och i strateginstransnationella processer.

 

Anna Hagström, nationell koordinator för EUSBSR på Statsrådsberedningen kommer presentera den nya handlingsplanen. Svenska institutet kommer att introducera den utlysning för projektinitiering som öppnar dagen efter.

 

Mer information hittar du här 

 

Se även Workshop 7 december - ”testa på att arbeta makroregionalt” med genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen 

 

De båda arrangemangen är tätt kopplade till varandra. Vi föreslår därför att man deltar i båda. Dessa två program genomförs inom ramen för HA Capacity, en stödstruktur för de aktörer som genomför Strategin där Svenska institutet och Föreningen Norden är svenska partners. Dessutom är följande myndigheter medarrangörer: Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet samt Universitets- och Högskolerådet.