Logotyp på utskrifter

Lärseminarium: Hållbart arbetsliv

Måndag den 10 juni kl. 09.00-12.00

Svenska ESF-rådet i Västsverige bjuder in till ett lärseminarium för att diskutera förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv genom hälsofrämjande arbetsplatser. Under denna förmiddag ges chansen att få höra från fyra projekt som har beviljats medel från Europeiska socialfonden för att förbygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa i sina respektive organisationer. Därefter öppnar vi upp för samtal mellan projekten och andra relevanta deltagare som på olika sätt är engagerade i frågan.

 

Lärseminariet vänder sig till aktörer som på sina arbetsplatser kan ha användning av resultat som har framkommit i socialfondsprojekten. Det är också givande att få höra nya perspektiv på frågan och därför är samtliga inbjudna välkomna att dela med sig av sina egna erfarenheter samt komma med inspel under diskussionerna som skapas i seminariet.

 

Den 30 april publicerade dessutom Svenska ESF-rådet i Västsverige en utlysning inom Programområde 1 med inriktning mot hållbart arbetsliv. Därför vill vi också bjuda in potentiella stödsökanden för att även de ska få möjlighet att ta del av nyttiga lärdomar från socialfondsprojekt som har kommit långt i sitt genomförande.

Socialfondsprojekt som deltar

Tid och plats

Måndag den 10 juni kl. 09.00-12.00
Nya Ullevi konferens (Paradentrén)

Kaffe och fralla serveras från kl. 08.30

 

Anmälan

Vi har uppnått maximalt antal anmälda till lärseminariet. Det finns dock fortfarande möjlighet att anmäla sig till reservlistan. Vid eventuella återbud meddelar vi er i så god tid som möjligt om ni får en plats på lärseminariet.

Namn*
Organisation*
Ev. socialfondsprojekt
E-post*
Särskilda krav på kost och tillgänglighet
Övrigt
 
 
Bild i högerkolumn