Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Digital workshop - Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Allt fler av dagens utmaningar kräver samarbete över nationsgränser. Det är helt uppenbart när det gäller klimatåtgärder, energiförsörjning och migration, som inget land kan hantera ensamt. Detsamma gäller inom forskning, innovation och näringslivsutveckling.

EU:s strategi för Östersjöregionen utgår från konkreta samhällsutmaningar och bygger upplångsiktiga processer för samarbete, s.k. flaggskepp, tvärs över nationsgränser, sektoreroch ledningsnivåer.

 

Aktörer som bjuds in till processerna representerar lokala, regionalaoch nationella offentliga myndigheter, civilsamhället, näringslivet och akademin. Uppbyggnaden av processerna garanterar långsiktighet. Samarbetsprocesserna pågår sålänge som utmaningen består.

 

Arbetet leder kontinuerligt fram till förslag både på förbättringar av arbetsmetoder och påförändringar som kräver politiska beslut. En av styrkorna med EU:s strategi för Östersjöregionen är att den politiska nivån är närvarande inom dess ram.

 

Vill du veta mer om hur samarbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen kan ledatill konkreta resultat i och hur din organisation kan bli delaktig?

 

Delta i så fall i vår regionala workshop i Norrbotten på

  • När: Tisdag 9 juni, online via Zoom
  • Tid: Tre separata moduler mellan kl 10 och 16.30 (Pauser är inlagda mellan modulerna)
  • Registrera dig här
  • Läs mera om programmet här
  • Praktiskt: Workshopen äger rum online med hjälp av verktyget Zoom. För att delta behöver du ladda ner Zooms gratisapp. Du kommer åt den efter att du har klickat på möteslänken som du får i god tid före workshopen.

Under workshopen berättar vi om strategin och hur samarbetet byggs upp. Deltagarnadiskuterar utifrån konkreta exempel och får, under en del av workshopen, testaarbetsmetoden som ligger till grund för uppbyggnaden av processen.

  • När: Tisdag 9 juni, online via Zoom
  • Tid: Tre separata moduler mellan kl 10 och 16.30 (Pauser är inlagda mellan modulerna)

  • Registrera dig här 
  • Läs mera om programmet här
  • Praktiskt: Workshopen äger rum online med hjälp av verktyget Zoom. För att delta behöver du ladda ner Zooms gratisapp. Du kommer åt den efter att du har klickat på möteslänken som du får i god tid före workshopen.