Logotyp på utskrifter

ALMENDALEN: Hur skapas ett livslångt lärande?

3 juli 2019, kl. 9:00 - 9:45

Det finns ett stort matchningsproblem på arbetsmarknaden i Sverige. Företagen hittar inte arbetssökande med rätt kompetens samtidigt som för få ungdomar som söker sig till de gymnasiala yrkesprogrammen. Vilken roll har yrkesutbildningar, universitet och högskola för strategisk kompetensförsörjning?

Hur kan Europeiska socialfonden stötta matchningen och den strategiska kompetensförsörjningen framgent? Hur ger vi de som idag arbetar möjlighet till att fortsätta utvecklas för att möta de nya kraven på ett längre arbetsliv? Och hur ska vi kunna täcka de kompetensbehov som finns hos företag och offentlig sektor? 

Medverkande socialfondsprojekt: Vidga normen i praktiken

Medverkande:
Lars Lööw, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet