Logotyp på utskrifter

ALMEDALEN: Skapar AI och automatisering ett nytt utanförskap?

1 juli 2019, kl. 9:00 - 9:45

Redan idag skriver journalist-botar sportreferat och nyhetsbrev, du kan ta hjälp av AI för att analysera och granska kontrakt och inom vården används datoriserad bildanalys för snabbare och exaktare diagnostik. Kommer vi att se ett nytt utanförskap – där högutbildade akademiker ingår?


2014 skrev Stiftelsen för Strategisk Forskning att hälften av alla jobb kommer att ersättas av digital teknik inom 20 år. Idag tror man att det kan vara ännu fler. 


En effekt av artificiell intelligens (AI) är att uppgifter som man tidigare ansåg vara för avancerade för att automatisera är redan nu på god väg att tas över av AI. En annan är att ingångsjobben - ”de enklare jobben” - som tidigare var kvalificerade instegsjobb till arbetsmarknaden försvinner. De mer avancerade jobben, som kräver lång arbetslivserfarenhet, finns kvar. Det riskerar att bidra till en mer polariserad arbetsmarknad mellan verkligt avancerade jobb och mycket enkla. 


Hur påverkar detta arbetsmarknaden och hur kommer socialfondens i dag prioriterade grupper påverkas? Kommer vi att se ett nytt slags utanförskap – där akademiker med god utbildning även ingår?


Medverkande:
Lars Lööw, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet
Anna Palmgren, Sektionschef digitalt engagemang, Arbetsförmedlingen
Jan Gulliksen, Professor Människa-dator interaktion, Kungliga Tekniska högskolan
Peter Salander, Moderator, Gullers Grupp