Logotyp på utskrifter

ALMEDALEN: Hur ska den gymnasiala yrkesutbildningen komma på rätt köl igen?

3 juli 2019, kl. 8:00 - 8:50

Gymnasiereformen som sjösattes 2011 är ett misslyckande när det gäller yrkesutbildningen. En rapport slår fast att gymnasiereformen har lett till ökad skolsegregation, försämrad kvalitet i undervisningen och att den socioekonomiska bakgrunden spelar större roll idag.

Kritiken mot gymnasiereformen är hård i en ny forskningsrapport. Yrkesutbildningen skulle bli bättre på att underlätta övergången från skolan till arbetslivet, men den svarar inte mot branschernas krav. Ambitionen var också att klasstillhörighet inte skulle avgöra studie- och yrkesval, men istället har gymnasiereformen ökat klyftorna mellan elever som kom från välbeställda, socialt stabila akademiska hem och de som inte gjorde det. 

Gymnasiereformen har också misslyckats med att bryta de könsstrukturer som finns i val av yrkesutbildning, istället har könssegregeringen ökat. 

I ett samtal med en av rapportförfattarna diskuterar vi den gymnasiala yrkesutbildningens framtid.

Medverkande:

Lars Lööw, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet
Lotta Naglitsch, Undervisningsråd, Skolverket
Alexandru Panican, Docent, rapportförfattare, Lunds universitet
Tanja Rasmusson, Näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier