Logotyp på utskrifter

ALMEDALEN: Är jag för gammal för att lära om? Och hur långt sträcker sig solidariteten över generationerna?

2 juli 2019, kl. 8:00 - 8:50

Åldersexplosionen är ett faktum. Det råder brist på arbetskraft samtidigt som de flesta vill gå vid 65. De yngre på arbetsmarknaden möts av förväntningar att de själva ska jobba till 70 och byta karriär flera gånger. Vilka gränser sätter biologin och hur många gånger kan man starta om och lära nytt?

 

Om du blir arbetslös som 55+ står du automatiskt ”långt från arbetsmarknaden”, på grund av ålderism. Hur kan man förändra arbetsgivarnas inställning som går tvärs emot regeringsbeslutet om förlängd pensionsålder? 


De generationer som är aktiva på arbetsmarknaden möts av krav att finansiera de äldre, som gått i pension historiskt tidigt. Förväntan är hög från näringsliv och politiker på att allt fler ska jobba längre i livet, men hur många gånger kan man starta om? Vad säger forskningen? Blir äldre klokare? Får vi svårare att lära nytt? Hur möter biologin arbetsmarknadens krav? 


Medverkande socialfondsprojekt: Digilitt


Medverkande:

Lars Lööw, Generaldirektör, Svenska ESF-rådet

Ingmar Skoog, Professor Neurokemi och psykiatri, AgeCap, Göteborgs universitet

Ann Bergman, Professor Arbetsvetenskap, Karlstads universitet

Peter Larsson, Senior rådgivare, Sveriges Ingenjörer