Logotyp på utskrifter

Kalender

  • Karlstad - Från projekt till förändring

    22 oktober, kl. 9:00 - 16:30
    Nuvarande programperiod (2014-2020) går mot sitt slut och vi bjuder därför in till en spridningskonferens för att berätta om socialfondsprojekt som bedrivits i Norra Mellansverige. Vilka lärdomar kan vi dra av genomförda insatser och vad behöver göras...
  • Gävle - Från projekt till förändring

    7 november, kl. 9:00 - 16:30
    Nuvarande programperiod (2014-2020) går mot sitt slut och vi bjuder därför in till en spridningskonferens för att berätta om socialfondsprojekt som bedrivits i Norra Mellansverige. Vilka lärdomar kan vi dra av genomförda insatser och vad behöver göras...