Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Underskrift av personalens tidrapporter med anledning av Covid-19 – utökning av tid

18 juni 2020

Vi har tidigare meddelat att det för de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns möjlighet att få undantag. Upplägget innebär att man i efterhand kompletterar ansökan om utbetalning med underskrivna tidrapporter. Behörig företrädare måste fortfarande skriva under ansökan om utbetalning. Kontakta er samordnare/ekonom för ytterligare information samt för att få ett godkännande för att använda detta upplägg.

 

Undantaget var begränsat till ansökan om utbetalning som skickas in till Svenska ESF-rådet under perioden 2020-04-01—2020-06-30, men har nu utökats till 2020-09-30.

 

Efter sommaren kommer ESF-rådet införa möjligheten att digitalt rapportera och signera nedlagd arbetstid för personal i projekten. Funktionen att digitalt signera tidrapport kommer införas dels i Projektrummet samt dels i en extern aktivitetsportal. Funktionen bör medföra att ovannämnd problematik kring underskrifter av tidrapporter med anledning av Covid-19 inte kvarstår.