Logotyp på utskrifter

Nytt slutdatum för genomförande av projekt

13 november 2019

Enligt ett tidigare beslut är sista möjliga slutdatum för genomförande av projekt som hör till programperioden 2014–2020 satt till 2022-06-30. 

Enligt ESF-rådets nuvarande prognoser ser vi att det inte längre är möjligt att hinna genomföra programmet och använda hela programbudgeten ifall vi håller oss till tidigare beslutat datum. Beslut har därför tagits av Generaldirektör Lars Lööw, att förlänga möjligt slutdatum till och med den 28 februari 2023. På så sätt skapas bättre förutsättningar för att verkligen hinna genomföra hela programmet.

 

Vid frågor kontakta Maria Rönnbäck, Svenska ESF-rådet.