Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Närmare 202 000 deltagare i socialfondsprojekt

4 november 2019

Genomförandet av socialfonden har nu nått relativt långt fram. 76 procent av medlen är intecknade i projekt. 

Hittills har 202 000 kvinnor och män påbörjat deltagande i ett socialfondsprojekt, 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Flest deltagare, drygt 115 000, återfinns i programområde 1, där en stor del av projekten gäller kompetensutveckling av anställda.

Myndigheten har redan tidigare uppmärksammat att utbetalningarna till projekten är förhållandevis låga. 44 procent av totala ramen är nu utbetald.

Läs hela socialfondsrapporten här