Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Inbjudan till workshop om EU:s Östersjöstrategi och om hur ländernas samarbete fungerar

10 januari 2020

Östersjöområdet står inför stora utmaningar och för att skapa en hållbar regional utveckling krävs att länderna kring Östersjön samarbetar. 

 

EU:s strategi för Östersjön utgår från konkreta samhällsutmaningar och bygger upp långsiktiga processer för samarbete tvärs över nationsgränser, sektorer och ledningsnivåer. Aktörerna som deltar i arbetet representerar lokala, regionala och nationella offentliga myndigheter, civilsamhället, näringslivet och akademin.

Vill du veta mer om hur samarbetet inom EU:s Östersjöstrategi fungerar och om hur din organisation kan bli delaktig?

Under Workshopen ”Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling”, som genomförs den 27/1, i Stockholm, berättar vi om strategin och hur samarbetet byggs upp. Deltagarna får möjlighet att diskutera utifrån konkreta exempel och testa arbetsmetoden som ligger till grund för uppbyggnaden av processen.

 

Målgrupper: Personer som jobbar med strategisk regional utveckling i myndigheter, organisationer, civilsamhälle.

 

Läs mer och anmäl dig här. Anmälan är förlängd till den 15 januari.


Arrangörer: Svenska ESF-rådet, Svenska Institutet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet, Föreningen Norden och Länsstyrelsen i Stockholm.

 

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.