Logotyp på utskrifter

Delta i öppna samråd inom ramen för utvärderingar på EU-nivå

6 december 2019

Som ett led i utvärderingsarbetet genomförs öppna samråd där involverade aktörer har möjlighet att besvara en enkät om socialfondens bidrag och arbete inom dessa mål.

Kommissionen genomför just nu utvärderingar av tre tematiska mål:

  1. Tematiskt mål 9 - Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering,
  2. Tematiskt mål 8 - Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  3. Tematiskt mål 10 - Investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande.

 

Det finns en enkät för varje tematiskt mål och de återfinns här:

 

Enkäten riktar sig till såväl förvaltande myndigheter som projektägare och andra intressenter som har jobbat med satsningar inom respektive mål. Gå gärna in och svara på enkäten och sprid till relevanta personer. Enkäten finns på svenska.