Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

300 miljoner kronor ska hjälpa krisens varslade i Sverige

29 maj 2020

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut 300 miljoner i stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade anställda. Projekten som får del av satsningen finns i hela landet och kommer att hjälpa cirka 25 000 personer, med fokus på besöksnäringen och industrin. 

Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att främja sysselsättningen i EU och stärka den svenska arbetsmarknaden. Situationen på svensk arbetsmarknad där pandemin lett till stora varsel och permitteringar gjorde att regeringen i april beslutade att omfördela 300 miljoner kronor till en omedelbar utlysning.  

 

I en unikt snabb process har Svenska ESF-rådet därför i veckan fattat beslut om att dela ut stöd till 22 projekt i hela landet. 

 

Se regionernas fördelade medel här