Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Just nu finns ingen information om kommande utlysningar. Ta dock gärna kontakt med någon av de regionala samordnarna för att få information om aktuell tidplan. Kontaktuppgifter hittar du här

Rekommendation till sökanden

Erfarenheter från tidigare genomförda utlysningar visar att sökanden behöver fortsätta att utveckla hela effektkedjan.

 

Effektkedjan börjar med en bakomliggande analys och problembild utifrån projektets målgrupp och deltagande aktörer, som med relevanta resurser och aktiviteter leder vidare till förväntade resultat och effekter.

 

Denna kedja behöver hänga ihop bättre, tydligare bygga på relevant och könsuppdelad statistik samt tydligt styra mot utlysningens förväntade resultat och effekter.

 

Som ett stöd i detta arbete rekommenderar vi att sökande använder sig av följande verktyg och handledningar: 

Mall för förändringsteorin

Att arbeta resultatbaserat

 

Standard för jämställdhetsintegrering 

Standard för tillgänglighetsintegrering 

En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter