Logotyp på utskrifter

Öka övergångarna till arbete eller studier

Utlysning
2019/00028
Programområde
2 Ökade övergångar till arbete och studier
Region
Västsverige
Startdatum
2019-01-14
Slutdatum
2019-03-06
Utlyst belopp
10 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 
Svenska ESF-rådet utlyser 10 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent. 
 
Aktuell utlysning är en ny omgång av den tidigare utlysningen från 2018, "Öka övergångarna till arbete eller studier", 2018/00187.
 
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmar sig arbetsmarknaden. Särskilt prioritet ges till grupper som har utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden, såsom personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, unga med aktivitetsersättning och långtidsarbetslösa. 
 
Insatserna ska bidra till att kvinnor eller män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete eller studier.
 
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamhet och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
 
Utlysningen pågår mellan den 14 januari 2019 och den 6 mars 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti 2019 och senast den 1 oktober 2019. Slutdatum för projekten är den 30 juni 2022.    
 
Under ansökningsprocessen ska kontakt tas med Svenska ESF-rådets regionala samordnare för återkoppling på projektidé och fördjupad information om inriktning samt utlysningens krav.

Utlysning

Öka övergångarna till arbete eller studier (PDF öppnas i nytt fönster)

Utlysning

Öka övergångarna till arbete eller studier (PDF öppnas i nytt fönster)