Logotyp på utskrifter

Ökade övergångar till arbete för utrikes födda – fokus på kvinnor

Utlysning
2018/00188
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2018-04-09
Slutdatum
2018-09-03
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Notera att en tidigare version av denna utlysning, som publicerades 9 april, innehöll en felaktig skrivelse kring möjliga projektägare. Den korrekta informationen är att utlysningen riktar sig till offentlig och ideell sektor samt till bransch- och medlemsorganisationer.

 

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.3, Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 
Svenska ESF-rådet utlyser 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
 
I utlysningen ges möjlighet för projekt att arbeta med att öka övergångarna till arbete och studier för utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Särskilt fokus kommer att läggas på insatser som stärker nyanlända kvinnor och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.
 
 
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal projekttid är tre år.