Logotyp på utskrifter

Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24 år)

Utlysning
2018/00186
Programområde
2 Ökade övergångar till arbete och studier
Region
Västsverige
Startdatum
2018-04-09
Slutdatum
2018-09-03
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.2, Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).
 
Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
 
Syftet med utlysningen är att underlätta ungas etablering i arbetslivet och bidra till att öka deras deltagande i och fullföljande av utbildning. Målsättningen är att stödja ungdomarna så att de ska kunna komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.
 
Målgrupp är unga kvinnor och män mellan 15-24 år som är arbetslösa eller befinner sig mellan studier och arbete.
 
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn, bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
 
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal projekttid är tre år.