Logotyp på utskrifter

Öka övergångarna till arbete eller studier

Utlysning
2018/00187
Programområde
2 Ökade övergångar till arbete och studier
Region
Västsverige
Startdatum
2018-04-09
Slutdatum
2018-09-03
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 
Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
 
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmar sig arbetsmarknaden. Särskilt prioritet ges till grupper som har utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden, såsom personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, unga med aktivitetsersättning och långtidsarbetslösa. 
 
Insatserna ska bidra till att kvinnor eller män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete eller studier.
 
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn, bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
 
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal projekttid är tre år.