Logotyp på utskrifter

Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning Insatser för nyanlända dnr 2015/00072

Utlysning
2018/00072
Programområde
2.3 Ökade övergångar till arbete och studier för unga
Region
Västsverige
Startdatum
2018-02-05
Slutdatum
2018-03-05
Utlyst belopp
8 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för förlängning av pågående projekt inom utlysning 2015/00072, programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.3. Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Svenska ESF-rådet utlyser 8 miljoner kronor till förlängning av pågående projekt inom utlysning 2015/00072

 

Insatser för nyanlända, som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

I aktuell utlysning erbjuder Svenska ESF-rådet möjlighet för pågående väl fungerande projekt att genom tilläggsbeslut vidareutveckla verksamheten i projektet under en period om 6-9 månader. Tilläggsbeslutet kan avse utökning av budget, förlängning av projektperioden, utökat metodarbete, implementeringsarbete, spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser.

 

Maximal förlängning av projekttiden är 9 månader. Projekten kan pågå som längst till och med 31 juli 2019.

 

Utlysningen öppnar 5 februari 2018 och stänger 5 mars 2018. Tänk på att utlysningen stänger klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras, såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.

Utlysningen

Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning Insatser för nyanlända dnr 2015/00072 Pdf öppnas i nytt fönster.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Ansök om stöd direkt i internettjänsten Projektrummet. Att ansöka om stöd.

 

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Att arbeta resultatbaserat Mall för förändringsteori

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard. Standard för jämställdhetsintegrering

 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt. Handledning i projektekonomi 

ESF-support

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan ge stöd i samband med ansökan. Till ESF-support