Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Nyhetsbrev från Svenska ESF-rådet i Västsverige februari 2016

16 februari 2016

Öppna utlysningar med fokus nyanlända kvinnor och män

Svenska ESF-rådet i Västsverige öppnar nu två utlysningar för att förstärka insatserna för mottagande och etablering av nyanlända kvinnor och män. Utlysningarna stänger den 31 mars och projekt kan tidigast starta till hösten.

 

 

 

10 nya projekt stärker arbetsmarknaden i Västsverige

Sex nya projekt för att stärka kompetensen hos redan sysselsatta och bidra till regionens kompetensförsörjning, och fyra projekt för att öka förutsättningarna för ungdomar att komma i arbete eller studier. Det blev resultatet när det västsvenska strukturfondspartnerskapet (SFP) sammanträdde den 11 februari.

 

 

Här kan du se alla hittills beviljade projekt i Västsverige  

 

Under året har 11 utlysningar publicerats. Totalt har det inkommit 128 ansökningar. Av dessa har 67 blivit godkända av Svenska ESF-rådet i den så kallade laglighetsprövningen. En ansökan har återtagits av stödsökande. Av de 67 godkända ansökningarna har 29 prioriterats av strukturfondspartnerskapet och startats upp. Totalt är det 60 ansökningar, 47 procent av alla inkomna, som inte har klarat sig genom Svenska ESF-rådets laglighetsprövning.

 

Lärträffar för att dela erfarenheter

Svenska ESF-rådet bjuder in till lärträffar för att dela erfarenheter från det första året i den nya programperioden. Vad har gått bra? Vad kunde gått bättre? Hur kan Svenska ESF-rådet bli tydligare med vilka projekt som efterfrågas och vilka regler som gäller? Träffarna äger rum i Göteborg 8 mars och i Halmstad 15 mars.

 

 

Kommande utlysningar

I juni publicerar Svenska ESF-rådet nästa större omgång utlysningar för projekt som ska starta i början av år 2017. De inriktningar som planeras är:

 

  • Kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa
  • Kompetensutveckling inom besöksnäringen  
  • Utveckla metoder för arbetslivsorientering och studie- och yrkesvägledning  
  • Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män
  • Öka övergångarna till arbete eller studier för kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna  
  • Förstudieprojekt för att utveckla metoder för att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män – tema spel och spelutveckling

 

 

Med tanke på att det ibland sker snabba förändringar på arbetsmarknaden och inom de områden som Europeiska socialfonden verkar, kan det komma att ske justeringar i planeringen för kommande utlysningar.  

 

Uppmärksamma allas lika rättigheter under West Pride tillsammans med oss!

För tredje året i rad deltar Svenska ESF-rådet tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och andra statliga myndigheter i den avslutande paraden i West Pride.

 

I år kommer vi också att lyfta fram Socialfondens arbete för allas lika rättigheter. Du har nu möjlighet att gå med oss i den avslutande paraden inom ramen för Socialfonden. Vill du anmäla dig själv, ditt projekt eller din organisation är du välkommen att kontakta Ninon Shenaz senast den 5 maj.

 

Ninon Shenaz, 031-707 73 79, ninon.shenaz@esf.se

 

West Pride äger rum i Göteborg 8-12 juni och avslutas med paraden söndagen den 12 juni.

 

Ekonom till kontoret i Västsverige

Svenska ESF-rådet söker nu en ekonom till regionkontoret i Västsverige. Sista dag för ansökan är tisdagen den 23 februari.

 

 

Micael Nord

Regionchef