Logotyp på utskrifter

Medverkande talare

Ingibjörg Jonsdottir

Ingibjörg Jonsdottir

Professor och verksamhetschef

Institutet för stressmedicin, ISM

 

ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet. Här pågår forskning och utvecklingsarbete samt förmedling av kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö. ISM arbetar för  att minska den stressrelaterade ohälsan och att göra Västra Götalandsregionen till förebild som hälsofrämjande arbetsplats och vid behandling av stressrelaterad ohälsa.

 

Marina Olsson

Marina Olsson

Personaldirektör

Västra Götalandsregionen

 

Att arbeta hälsofrämjande gentemot invånare, patienter och medarbetare är ett av Västra Götalandsregionens uppdrag. För en verksamhet som till stor del ska vara igång dygnet runt och året runt innebär det en stor utmaning och hög sjukfrånvaro. Att förbättra chefernas förutsättningar är en viktig del i arbetet för att lyckas med uppdraget.

   
Anna Storm

Anna Storm

Vd

Elicit

 

Elicit är ett företag som fyra gånger nått topplaceringar i Great place to work - Sveriges bästa arbetsplast och 2013 fick Göteborg & Co Companipriset med motiveringen Elicit utmärker sig genom den kvalitet de levererar och den företagskultur som de medvetet och strukturellt odlar. Med det är Elicit ett föredöme för andra företag och en värdig vinnare av Göteborgs Companipris 2013.

   
Ylva Lindahl

Ylva Lindahl

Förskolechef

Göteborgs stad

 

Ylva är en av Sveriges bästa chefer. På årets Chefgala och inom kategorin Årets hälsofrämjande chef 2016 löd juryns motivering, En fantastisk ledare med en fin människosyn som visar att det i en socialt utsatt miljö går att framgångsrikt investera i hälsa och skapa en attraktiv arbetsplats. Ett tydligt ledarskap i en bransch som brottas med ohälsa och knappa resurser.

   
Emilia Liljefrost

Emilia Liljefrost

Senior analytiker

Svenska ESF-rådet

 

Emilia är filosofie doktor i ekonomisk historia. Sedan 2011 har hon arbetat med jämställdhet i arbetslivet, bland annat med regeringsuppdraget Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket. På konferensen medverkar Emilia som moderator.

 
   
Lars Lööw

Lars Lööw

Generaldirektör

Svenska ESF-rådet

 

Micael Nord

Micael Nord

Regionchef

Svenska ESF-rådet

Bild i högerkolumn