Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Den 10 december 2019 planerar Svenska ESF-rådet i Sydsverige att publicera två utlysningar - en i Programområde 1 och en i Programområde 2.

Utlysningarna sker med medel från återflöden, valutakursuppräkning och resultatreserv och kommer att vara öppna för ansökan från 10 december 2019 till 8 mars 2020. Planerad inritkning och omfång på utlysningar återkommer vi med under november 2019.

 

Planerade utlysningar kommer att samrådas med Strukturfondspartnerskapet 29 november och beslutas därefter.

 

Strukturfondpartnerskapet prioriterar  godkända ansökningar i juni 2020 och planerad projektstart för beviljade projekt blir augusti 2020.

 

Planerad medfinansieringsgrad från projekten är 53% för båda utlysningarna.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.