Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

 

Utlysningar kommer att öppnas i slutet av december 2018  inom både Programområde 1 och Programområde 2. Utlysningar kommer att vara öppna under perioden 20 december-28 februari.

Prioritering kommer att ske i juni 2019 med projektstart augusti-september 2019.

Projektperiod tom december 2021.

Vi kommer presentera information om inrtikning under oktober.

Under januari och februari kommer projektidémöten att erbjudas.

 

Inspiration

 
Se utvärderingen av Blekingsnätverket.


Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.