Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Svenska ESF-rådet i Sydsverige planerar att öppna utlysning "Överbryggning / förstudier" med koppling till kommande programperiod.

Utlysningarna planeras öppnas under  maj/ juni 2020 och pågå tom september. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker den 9 december med projektstart 2021 jan-mars.

Inför utlysningen kommer Svenska ESF-rådet erbjuda mobiliseringsträffar med intressareade aktörer, planeras ske under maj/ juni.

Mer information publiceras under våren.

 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.