Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Projektidémöten i Sydsverige

Intresserade sökanden är välkomna att kontakta Svenska ESF-rådet i Sydsverige för ett individuellt möte kring er projektidé.

Anmälan sker genom att fylla i projektidémallen nedan. Ni får bekräftelse via mail tillsammans med förslag på mötestid.

 

Välkomna!

 

Kontaktuppgifter till vårt regionkontor i Sydsverige

Tilltänkt projektnamn
Tilltänkt sökande organisation
Kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
1. Vilken målgrupp har projektet?


2. Beskriv bakgrund till projektidén
3. Har er projektidé kopplingar till andra insatser eller projekt?
4. Vad har ni för erfarenheter av målgruppen och aktiviteterna i projektet?
5. Beskriv hur ni avser att jämställdhetsintegrera ert projekt samt hur ni ska arbeta med tillgänglighet och icke- diskriminering
6. Vilket är det förväntade resultatet efter projektets slut?
7. Om medfinansiering från projekt krävs, vilka är de tänkta medfinansiärerna?
8. Vilka samverkansaktörer och samarbetspartners har projektet