Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Projektidémöten i Sydsverige

Den 25 augusti 2020 är intresserade sökanden välkomna på individuella möten för diskutera projektidéer.

Anmälan sker genom att fylla i projektidémallen nedan. Ni får bekräftelse via mail tillsammans med förslag på mötestid.

 

För utlysningen Kompetens- och verksamhetsutveckling i Skåne och Blekinge erbjuder vi dessutom en halvdag med vårt externa projektstöd den 1 september 2020. Anmälan sker vid projektidémötet den 25 augusti.

 

Välkomna!

 

Kontaktuppgifter till vårt regionkontor i Sydsverige

Tilltänkt projektnamn
Tilltänkt sökande organisation
Kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
1. Vilken målgrupp har projektet?


2. Beskriv bakgrund till projektidén
3. Har er projektidé kopplingar till andra insatser eller projekt?
4. Vad har ni för erfarenheter av målgruppen och aktiviteterna i projektet?
5. Beskriv hur ni avser att jämställdhetsintegrera ert projekt samt hur ni ska arbeta med tillgänglighet och icke- diskriminering
6. Vilket är det förväntade resultatet efter projektets slut?
7. Om medfinansiering från projekt krävs, vilka är de tänkta medfinansiärerna?
8. Vilka samverkansaktörer och samarbetspartners har projektet