Logotyp på utskrifter

Projektidémöten i Sydsverige

Svenska ESF-rådet i Sydsverige bjuder in till projektidémöten inför kommande utlysningar. Dessa möten kommer att vara i form av gruppaktiviteter där även Svenska ESF-rådets externa projektstöd kommer att medverka.

De tider som gäller är följande:

 

  • 20 maj kl. 09.00-15.30 avseende utlysning inom programområde 2.
  • 23 maj kl. 09.00-15.30 avseende utlysning inom programområde 1.

 

Anmälan till projektidémöten öppnar i slutet av april och sker genom att skicka sin projektidé.

 

Den 27 maj, mellan kl. 09.00 och 16.00, får sedan intresserade sökanden möjlighet att träffa samordnare och ekonom från Svenska ESF-rådet i ett individuellt möte där man mer detaljerat kan diskutera sin projektidé. Mötestiden är ca en timme och bekräftelse på tid erhålles på projektidémötet 20 respektive 23 maj.

 

Vänligen notera att samtliga projektidémöten kommer att ske i våra nya lokaler på Östra Promenaden 3.