Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förstudier inom fem tematiska områden

Utlysning
2020/00518
Programområde
2.1 Förstudier inför det nya programmet ESF+ Programområde 1 och 2
Region
Stockholm
Startdatum
2020-08-24
Slutdatum
2020-10-29
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor i denna utlysning till förstudieprojekt som ska bedrivas i Stockholms län. Syfte med utlysningen är att finansiera förstudier som kan utgöra underlag för utlysningar och projekt i kommande programperiod 2021–2027.

 

Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i ESF-stöd. Ingen medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en slutrapport har inkommit och blivit godkänd.

 

Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län. Den/de organisationer som tar fram förstudien ska ha för avsikt att äga eller medverka i framtida socialfondsprojekt.

 

Utlysningen öppnar den 24 augusti och stänger den 29 oktober 2020. Utlysningen stänger kl.16.00 den 29 oktober 2020.

 

Projekt kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast den 31 mars 2021. Projekt kan pågå som längst 9 månader. Svenska ESF-rådet kan fatta särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

 

Stödsökande rekommenderas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Stockholm för att stämma av att tänkt förstudieprojekt ryms inom ramen för utlysningen.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt

Standard för tillgänglighetsintegrering

Icke-diskriminering

En guide för att främja lika rättigheter