Logotyp på utskrifter

Stärkt kunskap och kompetens bland unga vuxna med funktionsnedsättning

Utlysning
2018/00623
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2018-12-19
Slutdatum
2019-03-14
Utlyst belopp
65 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2 och mål 2.3 ”Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden”.

 

I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som ska arbeta med insatser till kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och tillhör någon/några av följande målgrupper:
1) är utanför arbetsmarknaden (mer än sex månader),
2) har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
3) har eller har haft ersättning från sjukförsäkringen och har behov av stöd för inträde eller återgång på arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 65 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Det utlysta beloppet kan endast beslutas under förutsättning att fondmedel finns tillgängliga. Vi reserverar oss för eventuella förändringar i de utlysta beloppen med hänvisning till osäkerheten i kommande statsbudget. En annan faktor som påverkar utlysningen är andelen medel i beviljade projekt som inte förbrukats, dessa genererar återflöden som kan medföra förändringar i det utlysta beloppet. Det utlysta beloppet är därför preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Krav på medfinansieringen är 53 procent.

 

Inom programområde 2 öppnas tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa utlysningar uppgår till sammanlagt 160 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppet omfördelas mellan utlysningarna.


Utlysningen öppnar den 19 december 2018 och stänger den 14 mars 2019. Utlysningen stänger kl.16.00 den sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 juli 2019 och senast den 1 oktober 2019. Avslut kan senast vara den 30 juni 2022 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

Utlysning

Stärkt kunskap och kompetens bland unga vuxna med funktionsnedsättning