Logotyp på utskrifter

Hållbart arbetsliv för unga som varken arbetar eller studerar eller riskerar att inte fullfölja utbildning

Utlysning
2018/00371
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2018-06-19
Slutdatum
2018-09-27
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2, mål 2.2: Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år) kvinnor och män.

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca 60 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Krav på medfinansiering är 53 procent.

 

I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som ska arbeta med insatser riktade till unga 15-24 år som varken arbetar eller studerar eller riskerar att inte fullfölja utbildning. Syftet är att underlätta ungas etablering i arbetslivet och bidra till att öka deras deltagande i och fullföljande av utbildning för att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Insatser som syftar till att motverka och förebygga elevers avhopp från gymnasieskolan eller utvecklar arbetet för unga som redan har hamnat utanför utbildningsystemet och arbetsmarknaden efterfrågas.

 

Inom Programområde 2 öppnar tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa tre utlysningar uppgår till sammanlagt 180 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd kan beloppen omfördelas mellan de tre utlysningarna.

 

Utlysningen öppnar den 19 juni 2018 och stänger den 27 september 2018. Observera att utlysningen stänger kl.16.00 sista ansökningsdagen.

Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2019 och senast den 28 februari 2019. Projekten kan pågå som längst till den 30 juni 2022.

Utlysningen

Hållbart arbetsliv för unga som varken arbetar eller studerar eller riskerar att inte fullfölja utbildning (öppnas i  nytt fönster)