Logotyp på utskrifter

Hållbart arbetsliv för nyanlända och långtidsarbetslösa

Utlysning
2018/00370
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2018-06-19
Slutdatum
2018-09-27
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2, mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som ska arbeta med insatser riktade till arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Prioriterade grupper är nyanlända och långtidsarbetslösa. Projektinsatserna ska på kort sikt resultera i att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller i studier. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses och tas tillvara på genom en bättre matchning mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning.

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca 60 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Krav på medfinansiering är 53 procent.

 

Inom Programområde 2 öppnar tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa tre utlysningar uppgår till sammanlagt 180 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd kan beloppen omfördelas mellan de tre utlysningarna.

 

Utlysningen öppnar den 19 juni 2018 och stänger den 27 september 2018. Observera att utlysningen stänger kl.16.00 sista ansökningsdagen.

Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2019 och senast den 28 februari 2019. Projekten kan pågå som längst till den 30 juni 2022.

Utlysningen

Omtagsutlysning ”Hållbart arbetsliv för nyanlända och långtidsarbetslösa” (öppnas i  nytt fönster.)