Logotyp på utskrifter

Hållbart arbetsliv för nyanlända och långtidsarbetslösa

Utlysning
2017/00589
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2017-12-05
Slutdatum
2018-03-15
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 2 och mål 2.1 "Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden".

 

I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som ska arbeta med insatser riktade till arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Särskilt prioriterade är grupper som har större utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden såsom nyanlända och långtidsarbetslösa.

 

Projektinsatserna ska på kort sikt resultera i att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller i studier. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses och tas tillvara på genom en bättre matchning mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning.

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca 50 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Krav på medfinansiering är 53 procent.

 

Utlysningen öppnar den 5 december 2017 och stänger kl.16.00 den 15 mars 2018.

Utlysningen

Hållbart arbetsliv för nyanlända och långtidsarbetslösa. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.