Logotyp på utskrifter

Hållbart arbetsliv för funktionsnedsatta, sjukskrivna och personer med sammansatt problematik

Utlysning
2017/00588
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2017-12-05
Slutdatum
2018-03-15
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 2 och mål 2.3 "Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden".

 

I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som ska arbeta med insatser riktade till kvinnor och män år som är arbetslösa och står särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av sammansatt problematik och tillhör någon/några av följande målgrupper: 1) är utanför arbetsmarknaden (mer än tolv månader), 2) har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller 3) är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.

 

Syftet ska vara att öka övergången till studier och arbete samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Då målgruppen har en sammansatt problematik krävs en kombination av olika typer av insatser utifrån individens behov och förutsättningar.

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca 50 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Krav på medfinansiering är 53 procent.

 

Utlysningen öppnar den 5 december 2017 och stänger kl.16.00 den 15 mars 2018.

Utlysningen

Hållbart arbetsliv för funktionsnedsatta, sjukskrivna och personer med sammansatt problematik. (Pdf öppnas i  nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.