Logotyp på utskrifter

Utsedda Ledamöter

Strukturfondspartnerskapet Stockholm

 

Regeringen har utsett Jelena Drenjanin (M) att som ordförande leda partnerskapet.

 

Strukturfondspartnerskapets organisation och ledamöter.

Kontakt till Strukturfondspartnerskapets sekretariat

Region Stockholm

Fredrik Wikström, stf huvudsekreterare 

Strukturfondspartnerskapet Region Stockholm    

Besöksadress: Norra Stationsgatan  69

Postadress: Box 22550, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00

E-post: fredrik.l.wikstrom@sll.se