Logotyp på utskrifter

Workshop 9/9 Kl. 9-15

Introduktionsworkshop om förändringsteori för sökande inom bägge programområden.

Introduktionsworkshopen om förändringsteori är till för alla som menar söka söka stöd för projekt inom såväl programområde 1 (PO1 - kompetensförsörjning av anställda) som inom programområde 2 (PO2 - Ökad övergång till arbete för personer utanför arbetsmarknaden).

 

Genom workshopen får man verktyg att arbeta fram projektets förändringskedja från identifierat problem till förväntade effekter.

 

Kl 09.00-15.00
Plats: Svenska ESF-rådet, Västgötagatan 5, Stockholm.

Antal lediga platser: 13
Namn*
Organisation*
E-post*
Särskilda krav på tillgänglighet
Övrigt