Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Småland och Öarna

Under hösten 2019 kommer att vi släppa två utlysningar inom Programområde 2:

  • En utlysning inom mål 2.2 - Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).
  • En utlysning inom mål 2.3 - Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Inriktningar, belopp och annan information om dessa utlysningar kommer att publiceras på vår hemsida under våren 2019.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt