Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Utlysning PO1.1: Höjd kompetens

Utlysningen öppnar den 1 april 2020 och stänger för ansökningar den 7 september 2020 16:00.


Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker anställda kvinnor och män med behov av kompetensutveckling för att möta efterfrågan på kompetens hos privata, ideella och offentliga organisationer.

 

Projekt inom utlysningen förväntas att på kort sikt resultera i att målgruppen matchas till kompetensutveckling och möter den ökande efterfrågan på kvalificerad kompetens på arbetsmarknaden.

 

På lång sikt ska utlysningens projekt bidra till strukturella förändringar på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna där anställda har en högre kompetensnivå, och tillgången till kvalificerad personal har ökat genom minskad diskriminering och könssegregering på arbetsmarknaden.

 

Projekt inom denna utlysning kommer att kunna starta den 2 januari 2021 och ska avslutas senast den 28 februari 2023.

 

I samband med att utlysningen öppnar kommer belopp och fullständiga villkor publiceras.

Utlysning PO1.2: Regionalt utvecklingsarbete i Småland och Öarna

Under våren 2020 kommer en utlysning inom prioriteringsområde 1.2 öppnas, riktad till de regionala utvecklingsaktörerna inom region Småland och Öarna. Utlysningens syfte är att ta vara på de resultat och erfarenheter som framkommit under programperioden 2014–2020 samt utreda hur det regionala utvecklingsarbetet kan förbättras genom kommande socialfondsprogram 2020-2027.

Utlysning PO2.1: Övergång till arbete

Utlysningen öppnar den 1 april 2020 och stänger för ansökningar den 7 september 2020 16:00.


Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Insatserna ska kunna bidra till förändrade och förbättrade strukturer där täta kontakter med arbetsgivare leder till snabbare vägar in på arbetsmarknaden.

 

I arbetet med att motverka långtidsarbetslöshet måste insatser koncentreras på att behålla och utveckla arbetskraften i linje med regionens behov. I de regionala utvecklingsstrategierna betonas vikten av en inkluderande arbetsmarknad.

 

Exempel på prioriteringar;

- vägledning, praktik, kompetensutveckling, coaching, handledning

- rehabilitering och förebyggande insatser

- validering av tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens

- insatser för ökat entreprenörskap och företagande

- projekt som matchar arbetsmarknadens behov

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor. Projekt inom denna utlysning kommer att kunna starta den 2 januari 2021 och ska avslutas senast den 28 februari 2023.

 

I samband med att utlysningen öppnar kommer belopp och fullständiga villkor publiceras.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt