Logotyp på utskrifter

Småland och Öarna – Hållbara övergångar till arbete eller utbildning för unga (15-24 år)

Utlysning
2019/00026
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2019-01-16
Slutdatum
2019-03-11
Utlyst belopp
54 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 54 miljoner kronor inom programområde 2 som finansierar projektsom ökar övergångar till arbete. Projekten ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna(Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inomprivat, offentlig och ideell sektor.

Målgruppen för projekten ska vara kvinnor och män (15-24) som är arbetslösa och/eller stårlångt från arbetsmarknaden. Målgruppen kan innefatta:

- unga som varken arbetar eller studerar
- unga som saknar fullständig gymnasieutbildning
- unga med funktionsnedsättning och/eller nedsatt arbetsförmåga
- unga som är utrikes födda.

Insatserna i projekten ska också omfatta yrkesverksamma personer inom den privata,offentliga och idéburna sektorn som i sina respektive verksamheter kan bida till att stärkaövergången till arbete och utbildning för målgrupperna ovan.

Projekt inom denna utlysning ska på kort sikt resultera i att kvinnor och män som står långtifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden eller i arbete eller i studier. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska tillgodoses och tas tillvara genomen bättre matchning mot individens förutsättningar, arbete och utbildning.

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 53 procent. Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.

Projekten kan pågå som längst i 34 månader med start den 2 september 2019. Projektenavslutas senast den 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden och projektfaser vid behov.

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 16 januari 2019 och den 11 mars 2019. Se rubriken ”Övrigt” för bilagor som ska bifogas ansökan.

Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 11 mars 2019.

Utlysning

Småland och Öarna – Hållbara övergångar till arbete ellerutbildning för unga (15-24 år)