Logotyp på utskrifter

Samverkan för ökad inkludering

Utlysning
2018/00563
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2018-11-05
Slutdatum
2019-03-11
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik medarbetslöshet i kombination med t ex ohälsa, sociala skäl och språkhinder. Särskilt prioriterade är individer som har större utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden som till exempel individer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.

 

På lång sikt ska utlysningens projekt skapa hållbara system och utveckla metoder som underlättar för utlysningens målgrupper att inkluderas i arbetslivet. Utlysningen ligger inom programområde 2.3. Målgruppen är kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden och ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Utlysningen riktar sig till projektägare i form av organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och idéburen sektor. Projekt som samverkar med den idéburna sektorn prioriteras.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning krävs ingen medfinansiering.

 

Rapportering av verksamhet och rapportering av deltagare till SCB ska ske enligt Svenska ESF-rådets riktlinjer.

 

Projekten kan pågå som längst i 34 månader med start den 2 september 2019 och avslut senast den 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden och projektfaser vid behov.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 5 november 2018 och den 11 mars 2019. Se rubriken ”Övrigt” för bilagor som ska bifogas ansökan. Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 11 mars 2019.