Logotyp på utskrifter

Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning "Småland och Öarna - En jämställd och inkluderande arbetsmarknad dnr. 2015/00407"

Utlysning
2018/00557
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2018-10-25
Slutdatum
2018-11-09
Utlyst belopp
4 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för förlängning av pågående projekt inom utlysning 2015/00407 En jämställd och inkluderande arbetsmarknad, programområde 1, specifikt mål 1.1 Kompetensutveckling för anställda.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 4 000 000 miljoner kronor för förlängning av pågående projektinom utlysning 2015/00407 En jämställd och inkluderande arbetsmarknad, som ska bedrivas i Småland och Öarna. Medfinansieringen är 25 procent.

 

I aktuell utlysning erbjuder Svenska ESF-rådet möjlighet för pågående väl fungerande projekt att genom tilläggsbeslut vidareutveckla verksamheten i projektet under en period om högst 12 månader. Tilläggsbeslutet kan avse utökning av budget, förlängning av projektperiod, utökat metodarbete, implementeringsarbete, spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser.

 

Maximal förlängning av projekttiden är 12 månader. Projekten kan pågå som längst till och med 31 januari 2020.

 

Utlysningen öppnar 25 oktober 2018 och stänger 9 november 2018. Tänk på att utlysningen stänger klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt  kan inga kompletteringar göras, såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.